Sản Phẩm

Kiểu Dáng: Bản Lọc cell-SW

  • Quy Cách  
   Kích Thước: 255*677*460(mm) 
   Độ Dày: Trên 0.8mm          
   Chất Liệu: Hợp Kim Nhôm