Sản Phẩm

Kiểu Dáng: Bản lọc cell-S

  • Quy cách  
   Kích Thước: 255*470*463(mm)
   Độ Dày: Trên 0.8mm
   Vật Liệu: Hợp Kim Nhôm